Skip to main content

Dansk Hjerteregister Ã…rsberetning 2010

30-12-2011

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som indsamler data fra hjertecentre og satellitter om alle patienter i Danmark henvist til koronar diagnostik, invasiv kardiologi og hjertekirurgisk behandling. Med denne systematiske registrering er det muligt at følge aktiviteten på områderne samt behandlingernes kvalitet.

Årsberetning 2010 adskiller sig fra tidligere beretninger på flere punkter. Beretningen markerer overgangen til Analyseportalen og afspejler, at Dansk Hjerteregister nu har eksisteret i mere end 10 år. Pga. overgangen til Analyseportalen indeholder årsberetningen alene tal fra 2010.

Årsberetningen findes kun elektronisk og kan downloades her på siden.

Læs mere om Dansk Hjerteregister

 

Forfattere: Tina Birgitte Hansen, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler