Skip to main content

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn

02-09-2010

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som inkluderer retningslinjer for forebyggelse af overgreb mod børn og for håndteringen af underretninger om overgreb.

Rapporten belyser ud fra en spørgeskemaundersøgelse og interview den kommunale indsats i 2009 og vurderer, hvorvidt undervisningen i folkeskolerne efterlever anbefalingerne i Regeringens Handlingsplan om en øget undervisning som led i forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Rapporten er led i et samlet projekt om sociale problemer blandt unge og mulighederne for forebyggelse af disse problemer.  Projektet gennemføres med støtte fra Servicestyrelsen.

Læs engelsk resume

 

Forfattere: Karin Helweg-Larsen, Susan Andersen, Rikke Plauborg