Skip to main content

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

02-10-2006

Den 1. juli 2004 blev aldersgrænsen for salg af alkohol i detailhandelen hævet fra 15 til 16 år. Center for Alkoholforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har evalueret den nye aldersgrænse, og resultatet foreligger i nærværende rapport. Evalueringen viser blandt andet, at den nye aldersgrænse tilsyneladende har nedbragt 15-åriges køb af alkohol, men at der ikke kan konstateres en tilsvarende nedgang i deres forbrug.

 

Forfattere: Jørgensen MH, Riegels M, Hesse U, Grønbæk M