Ugens tal: Ny rapport giver kommuner inspiration til arbejdet med unge, der mistrives

30.01.2019

Hvordan kan kommunerne organisere og tilrettelægge det tværfaglige samarbejde, således at de bedre kan støtte unge med mistrivsel?

Det giver en ny rapport svar på. Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten. Formålet er at give kommunerne inspiration til, hvordan de bedre kan arbejde med at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer.

Sønderborg, Herning og Furesø er cases i rapporten. De tre kommuner har gode erfaringer med tværfagligt samarbejde omkring forebyggelse af mistrivsel blandt unge. Det er eksempelvis erfaringer med at samarbejde om inklusion og tidlig opsporing af mistrivsel i folkeskolen, med at støtte de unge i at komme i uddannelse og beskæftigelse og med at skabe en god overgang fra indlæggelse til hverdagsliv.

Se Ugens tal

Klik her