Skip to main content

Ugens tal: Unge med syge forældre trives bedre, hvis de har et aktivt fritidsliv

12.10.2021

Ifølge et nyt studie hænger fritidsinteresser, høj skoletrivsel og støtte fra venner og forældre sammen med, at unge med alvorligt eller kronisk syge forældre trives og har det godt.

Hvordan kan være, at nogle unge tilsyneladende trives og har det godt på trods af, at de har en forælder, der er alvorligt eller kronisk syg?

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt, hvad der karakteriserer unge, primært i alderen 13-19 år, som trives, selvom de vokser op med en syg forælder. 

I studiet har 676 unge med enten en fysisk eller psykisk syg forælder bidraget med svar om forskellige trivselsfremmende faktorer, såsom om de trives i skolen, har fritidsinteresser, venner samt om de oplever at få støtte og hjælp fra venner og forældre.

Samtidig har de udfyldt WHOs trivselsskema, der er et mål for trivsel og velbefindende.

Studiet tyder på, at unge, der trives på trods af en syg forælder, oplever, at de får støtte fra venner og forældre, og at de har nogen at tale med.

Det er også en trivselsfremmende faktor at være tryg og glad for sin skole, ligesom det er vigtigt at have tid til eksempelvis at gå til sport eller andre aktiviteter i fritiden.

Vil du vide mere?

Ugens tal