Skip to main content
Ugens tal, uge 41

Unge med syge forældre trives tilsyneladende bedre, hvis de har et aktivt fritidsliv og tætte relationer

Nyt studie peger på vigtigheden af, at unge med alvorligt eller kronisk syge forældre har mulighed for at fastholde et aktivt fritidsliv, og at de samtidig får støtte af familie, skole og venner.

Fritidsaktiviteter, høj skoletrivsel og støtte fra nære venner og familiemedlemmer.

Det er faktorer, der hænger sammen med, hvordan unge med alvorligt eller kronisk syge forældre trives og har det.

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed. Her har forskere undersøgt, hvad der karakteriserer unge, primært i alderen 13-19 år, som oplever, at de trives og har det godt på trods af, at deres forældre lider af alvorlig eller kronisk sygdom.

I studiet har 676 unge med enten en fysisk eller psykisk syg forælder bidraget med svar om forskellige trivselsfremmende faktorer, såsom om de trives i skolen, har fritidsinteresser, samt om de oplever at få støtte og hjælp fra venner og forældre.

Endelige har de unge også udfyldt et trivselsskema, det såkaldte WHO-5 Well-Being Index, der er et mål for generel trivsel og velbefindende. Unge, der har scoret over 50 point i skemaet, har ifølge indekset moderat til høj trivsel. 

”Studiet tyder på, at unge, der trives på trods af, at de har en syg forælder, oplever, at de får støtte fra venner og forældre. De oplever eksempelvis at have nogen at tale med, når de har brug for det, og at deres forældre er tilgængelige,” siger postdoc Sanne Ellegård Jørgensen, der er studiets hovedforfatter.

Unge, der trives, er også glade for deres skole, de er en del af klassefællesskabet og har tillid til deres lærere.

De oplever også, at de har tid til eksempelvis at gå til sport eller andre fritidsaktiviteter, har tid til at se deres venner eller bare tid til sig selv.

Vigtigt med et almindeligt hverdagsliv

Yderligere viser studiet, at andelen af unge, der trives, stiger med antallet af trivselsfremmende faktorer, som de unge oplever i deres hverdag.  

”Det er derfor vigtigt, at unge med syge forældre får mulighed for at fastholde en hverdag og et ungdomsliv, der minder om alle andres, og at de samtidig støttes i skolen, derhjemme og i deres fritid,” siger Sanne Ellegård Jørgensen.   
Omkring 75 procent af drenge med en alvorligt eller kronisk syg forælder trives, mens det gælder 50 procent af pigerne.

For unge, der ikke har en syg forælder, gælder det 85 procent af drengene og 70 procent af pigerne.

Studiet er et tværsnitsstudie, og man kan derfor ikke sige, hvilken retning sammenhængene går. Det kan lige så godt være, at unge, der trives, i højere grad deltager i eksempelvis fritidsaktiviteter.

Dog stemmer fundene i det nye studie overens med tidligere kvalitative studier, hvor unge med syge forældre blandt andet giver udtryk for, at skole og fritidsliv er vigtigt for deres trivsel, fordi disse opleves som et frirum. 

Studiet er en del af en ph.d.-afhandling og publiceret i tidsskriftet Journal of Adolescent Health.

Ph.d.-studiet er finansieret af Egmontfonden, Liljeborgfonden, Helsefonden og Syddansk Universitet.

Kontakt:

Postdoc Sanne Ellegård Jørgensen, tlf.: 6550 7844, e-mail: saej@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Studie

Redaktionen afsluttet: 12.10.2021