Skip to main content

Ugens tal: Gymnasieelever, der mistrives, har større risiko for at droppe ud, viser nyt studie

29.09.2021

Over 60.000 elever på STX og HF har bidraget til studiet og svaret på spørgsmål om deres mentale sundhed

Gymnasieelever, der har lav trivsel, har omkring tre gange så høj risiko for ikke at fuldføre deres gymnasiale uddannelse i forhold til elever med høj trivsel.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed. Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Psychology.

Det viser også, at 55 procent af alle gymnasiedrengene og 38 procent af pigerne høj trivsel, mens 10 procent af drengene og 19 procent af pigerne har lav trivsel.

Ifølge studiet er det særligt 1.-års-eleverne, der er i risiko for at gå ud.

Vil du vide mere?

Ugens tal