Skip to main content
Ugens tal, uge 39

Gymnasieelever i mistrivsel har markant større risiko for at droppe ud af gymnasiet

Særligt elever på første årgang har risiko for at droppe ud, viser nyt videnskabeligt studie.

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed har i et nyt studie undersøgt, hvad mental sundhed betyder for gymnasieelevers chance for at gennemføre deres gymnasiale uddannelse og få en studenterhue.

Over 60.000 STX- og HF-elever har svaret på spørgsmål om deres mentale sundhed – herunder om de for eksempel er kede af det, stressede eller ensomme, og hvordan de fungerer i hverdagen.

Svarene viser, at eleverne kan deles op i fire grupper, afhængigt af deres mental sundhed: ”Høj trivsel”, ”trives nogenlunde”, ”følelsesmæssige udfordringer” og ”lav trivsel”.

Herefter har forskerne fulgt op i registre for at se, hvilke elever der efterfølgende har fuldført deres gymnasiale uddannelse eller er droppet ud.

Resultatet er, at elever med lav trivsel har omkring tre gange så høj risiko for ikke at fuldføre i forhold til elever med høj trivsel.

I alt har 55 procent af alle drengene og 38 procent af pigerne høj trivsel, mens 10 procent af drengene og 19 procent af pigerne har lav trivsel.

Resten af eleverne trives nogenlunde eller har følelsesmæssige udfordringer – og det giver også forhøjet risiko for ikke at gennemføre. Her har eleverne omkring 1,5 gange større risiko for at droppe ud i forhold til elever med høj trivsel, forklarer Susan Andersen, en af forfatterne bag studiet.

”Så vi står altså med en stor gruppe elever, hvis trivsel ikke er i top, og som dermed er i risikozonen for at gå ud. Derfor kunne det være relevant for gymnasierne at sætte ind med indsatser rettet mod at fremme elevernes mentale sundhed,” siger hun.

1.-års-elever dropper oftere ud

Studiet viser også, at det første år på uddannelsen er det mest kritiske, forklarer Susan Andersen.

”Det er særligt 1.-års-eleverne, der er i risiko for at gå ud. For eksempel dropper 20 procent af drenge med lav trivsel ud, mod otte procent af drenge med høj trivsel,” siger hun.

Pigerne på 1. år har lidt mindre risiko for at droppe ud: 13 procent af piger med lav trivsel dropper ud mod fire procent af piger med høj trivsel.

Data i studiet stammer fra spørgeskemaundersøgelsen Ungdomsprofilen 2014.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Psychology.

Kontakt:

Forsker Susan Andersen, tlf.: 6550 7816, e-mail: suan@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Link til studiet

Redaktionen afsluttet: 29.09.2021