Skip to main content

Ugens tal: Der er fortsat stor social ulighed i børns udvikling, sundhed og trivsel

10.05.2022

Uligheden ses blandt andet i overvægt og amning, viser ny rapport.

Rapporten er udarbejdet af Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

Den viser, at børn af forældre med en kort uddannelse har en langt større risiko for blandt andet overvægt og for ikke at blive fuldammet i  fire måneder.

Rapporten kortlægger den sociale ulighed i børns udvikling, sundhed og trivsel i barnets første leveår og i skolealderen samt undersøger, hvordan uligheden har udviklet sig siden 2002.

Det er første gang, at man på nationalt plan undersøger udviklingen i social ulighed i sundhed blandt så stor en gruppe børn over så lang en periode og for så mange sundheds- og helbredsmæssige indikatorer.

Vil du vide mere?

Ugens tal