Skip to main content

Ugens tal: Flere og flere ældre oplever, at synet eller hørelsen svigter

29.04.2020

Andelen af 65-årige eller derover, hvis syn eller hørelse er forværret, er steget. Det viser ny rapport.

Flere danskere på 65 år eller derover oplever, at de har besvær med at læse eller høre, hvad der bliver sagt i en samtale.

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Instituttet har spurgt godt 3.500 danskere på 65 år eller derover, om de kan læse en avistekst, eventuelt med briller, hvis dette normalt bruges, samt høre, hvad der bliver sagt under en samtale mellem tre eller flere personer, eventuelt med høreapparat, hvis dette normalt bruges.

Her svarer i alt 50 procent, at de godt kan begge dele uden besvær, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor instituttet lavede en tilsvarende undersøgelse. Dengang var der 57 procent, der kunne begge dele uden besvær.

Af den seneste undersøgelse fremgår det også, at langt flere kvinder end mænd uden besvær kan læse en avistekst og høre, hvad der bliver sagt i samtale. Det gælder 57 procent af kvinderne og 43 procent af mændene.

Se Ugens tal

Klik her