Skip to main content

Ugens tal: Ny rapport sætter fokus på de ældres sundhed og på, hvad sund aldring er

08.04.2021

Rapporten beskriver, hvordan man kan belyse sund aldring, og hvordan sundhedstilstanden hos ældre på 65 år og derover har udviklet sig i løbet af de seneste to årtier.

 

Overordnet set viser rapporten, at der er sket en positiv udvikling i antal gode leveår, defineret som år henholdsvis med godt selvvurderet helbred, uden langvarig sygdom og med godt mentalt helbred.

 

Men der er samtidig sket en stigning i andelen af ældre, der lever med diabetes og iskæmisk hjertesygdom, hvilket dog delvist er betinget af en forbedret overlevelse.

 

Der er også sket en stigning i andelen, der er svært overvægtige, samt et fald i andelen af ældre, der har en god funktionel hørelse.

 

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

Vil du vide mere?

Se ugens tal