Skip to main content
Ugens tal, uge 14

Sund aldring – ny rapport sætter fokus på de ældres sundhed

Danskerne lever længere og på mange måder også bedre med flere gode leveår. Men der er også plads til forbedringer, for eksempel lever flere ældre med diabetes – og der er også flere overvægtige ældre. Det viser en ny rapport om de ældres sundhedstilstand.

Danskerne bliver ældre og ældre, og derfor er der fokus på, om de ekstra leveår også bliver med et godt helbredt, og hvordan man sikrer en sund aldring.

 

En ny rapport beskriver, hvordan man kan belyse sund aldring, og hvordan sundhedstilstanden hos ældre på 65 år og derover har udviklet sig i løbet af de seneste to årtier.

 

”Overordnet set viser rapporten, at der er sket en positiv udvikling i antal gode leveår, defineret som år henholdsvis med godt selvvurderet helbred, uden langvarig sygdom og med godt mentalt helbred,” siger forskningschef Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed. 

 

Der er også sket en markant forbedring i ældres kognitive funktionsniveau. Der er for eksempel flere, der husker bedre. Tandsundheden er også blevet bedre, og så er der sket en stigning i andelen af ældre, der deltager i frivilligt arbejde.

 

Derudover er der siden 2003 sket et fald i andelen af ældre, der årligt diagnosticeres med demens.

 

Flere med diabetes og hjertesygdom

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

 

Den viser, at ældres sundhedstilstand langt fra er et entydigt positivt billede, og at en række helbredsindikatorer blandt ældre peger på, at der også er sket en negativ udvikling i løbet af de seneste årtier.

 

”For eksempel er der sket en stigning i andelen af ældre, der lever med diabetes og iskæmisk hjertesygdom, hvilket dog delvist er betinget af en forbedret overlevelse. Der er også sket en stigning i andelen, der er svært overvægtige, samt et fald i andelen af ældre, der har en god funktionel hørelse,” siger Anne Illemann Christensen.


Svært at definere sund aldring

Sund aldring defineres i rapporten, således at man på trods af sin stigende alder bevarer evnen til at have et almindeligt liv med et sundt helbred, både fysisk, psykisk og socialt.

 

Dog er sund aldring ifølge Anne Illemann Christensen en kompleks størrelse at beskrive. Det skyldes blandt andet den store variation af gruppen af ældre, blandt andet i forhold til alder, funktionsniveau, helbredstilstand og arbejdsmarkedstilknytning:

 

”Det gør det svært at måle sund aldring ud fra én indikator. Desuden afhænger valget af indikatorer af hvilket spørgsmål, der ønskes besvaret, og hvilken kontekst, der ønskes belyst. Det kan være pensionsalder, plejebehov eller sundhedsudgifter,” siger Anne Illemann Christensen og tilføjer, at sund aldring også kan beskrives ud fra både subjektive og objektive indikatorer og ud fra det enkelte individ eller samfundet.

 

”De forskellige aspekter kan i nogle tilfælde give forskellige resultater, og derfor indeholder rapporten også flere indikatorer, der kan belyse sund aldring,” siger Anne Illemann Christensen.

 

Kontakt:

Forskningschef Anne Illemann Christensen, tlf.: 6550 7773, e-mail: anch@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 08.04.2021