Skip to main content

Ugens tal: Kommuner får inspiration til at fastholde borgere i en aktiv hverdag

15.03.2023

På platformen sundeborgere.dk kan kommuner finde inspiration til, hvordan de kan fastholde borgere i en aktiv hverdag, når det kommunale træningsforløb slutter.

Mange borgere, der deltager i kommunale idrætsforløb og sundhedsfremmende indsatser, stopper med at være aktive efter indsatsens afslutning.

Så hvordan sikrer man, at borgerne fortsætter med at være fysisk aktive, når indsatsen slutter, og hverdagen starter?

På platformen sundeborgere.dk står Statens Institut for Folkesundhed bag en såkaldt mastercase. Det er en tværgående kvalitativ analyse, hvis formål er at give inspiration til kommuner, der gerne vil fastholde deres borgere i en aktiv hverdag.

Mastercasen er udarbejdet i samarbejde med Sund By Netværket, der er et landsdækkende fagligt netværk bestående af 52 kommuner.

Vil du vide mere? Ugens tal