Skip to main content
Ugens tal, uge 11

Kommuner får inspiration til at fastholde borgere i en aktiv hverdag

Hvordan fastholder man borgere i en aktiv hverdag, når det kommunale træningsforløb slutter? På sundeborgere.dk kan landets kommuner blive klogere på brobygning mellem kommunale træningsforløb og foreningslivets og sportsklubbers idrætstilbud.

Mange borgere, der deltager i kommunale idrætsforløb og sundhedsfremmende indsatser, stopper med at være aktive efter indsatsens afslutning.

Så hvordan sikrer man, at borgerne fortsætter med at være fysisk aktive, når indsatsen slutter, og hverdagen starter?

På platformen sundeborgere.dk står Statens Institut for Folkesundhed bag en såkaldt mastercase. Det er en tværgående kvalitativ analyse, hvis formål er at give inspiration til kommuner, der gerne vil fastholde deres borgere i en aktiv hverdag.

Mastercasen er udarbejdet i samarbejde med Sund By Netværket, der er et landsdækkende fagligt netværk bestående af 52 kommuner.

”Vi har samlet en række vigtige erfaringer og læringspunkter fra eksisterende kommunale indsatser, der alle arbejder med at understøtte borgeres overgang fra kommunale træningsforløb til civilsamfundets idrætsforeninger og aktive fællesskaber. Formålet er at give de kommuner, der gerne vil arbejde med brobygning, inspiration og et nemt overblik over praksiserfaringerne på området,” forklarer videnskabelig assistent Marie Eva Berg fra Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet mastercasen.

Mastercasen bygger på erfaringer fra 15 forskellige kommunale indsatser, der alle henvender sig til borgere, som har deltaget i et kommunalt aktivitetsforløb og vil have gavn af at fortsætte i et fysisk aktivitetstilbud, for eksempel ældre borgere, borgere i genoptræningsforløb eller jobsøgende.

Får kendskab til tilbud

De 15 indsatser har forskelligt indhold, men fælles for dem er, at de er baseret på fysisk aktivitet i en eller anden form, såsom holdsport, lokale motionstilbud, gå-fællesskaber eller aktiviteter i naturen.

Samtidig har indsatserne fokus på, at borgerne får trygge og positive oplevelser med at indgå i nye aktivitetstilbud, så de har mod på at fortsætte, når det kommunale forløb slutter.

”Mange af de borgere, som indsatserne er rettet mod, er ikke nødvendigvis bekendte med de lokale tilbud, og formålet er derfor i en lang række tilfælde at give borgerne kendskab til og mulighed for at afprøve forskellige tilbud. Det kan være at hjælpe med en prøvetime i det lokale fitnesscenter eller vise borgeren de mange muligheder, der findes for motion og bevægelse i naturen,” fortæller Marie Eva Berg.

Vigtige læringspunkter

Analysen af indsatserne fremhæver visse elementer, der er vigtige for at lykkes med brobygning og fastholdelse af borgerne.

Det er blandt andet en klar fordel at have en tovholder, en mentor eller en motionsvejleder, der kan følge deltagerne ud til aktiviteterne og selv deltage i træningen - og på den måde inspirere og motivere deltagerne til at fortsætte de sunde vaner.

Endvidere er det afgørende at sikre et godt samarbejde på tværs af aktørerne, ligesom rolle- og ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører, for eksempel kommuner og lokale idrætsforeninger, bør være på plads fra starten, så der ikke er tvivl om roller og ansvarsfordeling.

”Det er også nødvendigt at kigge på de faktorer, der er vigtige for borgerne og tage hensyn til for eksempel deres interesser, fysiske formåen og afstand til aktiviteten. Erfaringerne viser, at det er svært at lykkes med en indsats, hvis ikke aktiviteten ikke foregår i nærområdet,” siger Marie Eva Berg.

Kontakt: Videnskabelig assistent Marie Eva Berg, e-mail: mberg@sdu.dk, tlf.: 6550 7861, og forskningsleder Sigurd Lauridsen, e-mail: sila@sdu.dk, tlf.: 6550 7810, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Mastercase

Redaktionen afsluttet: 15.03.2023