Skip to main content

Ugens tal: Børn eksponeres for tobak i computerspil og på film og sociale medier

05.02.2020

Eksponeringen kan føre til, at børn og unge bliver mere positive over for tobak, påpeger nyt notat

Statens Institut for Folkesundhed har i et notat samlet en række studier, rapporter og nyhedsartikler med det formål at blive klogere på, om børn og unge eksponeres for tobak og tobaksprodukter. Konklusionen er, at eksponeringen er markant, og at børn og unge ofte ser billeder af tobak og tobaksprodukter på de sociale medier, i film og computerspil.

Notatet er udarbejdet for Røgfri Fremtid ved TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Røgfri Fremtid har ud over omfanget af eksponeringen ønsket at vide, hvordan eksponeringen påvirker børn og unges opfattelse af rygning og risiko for, at de begynder at ryge.

Se Ugens tal

Klik her