Skip to main content
Ugens tal, uge 6

Børn og unge eksponeres for tobaksprodukter på film og sociale medier

Eksponeringen kan føre til, at børn og unge bliver mere positive over for tobak, påpeger nyt notat

Statens Institut for Folkesundhed har i et notat samlet en række studier, rapporter og nyhedsartikler med det formål at blive klogere på, om børn og unge eksponeres for tobak og tobaksprodukter.

Konklusionen er, at eksponeringen er markant, og at børn og unge ofte ser billeder af tobak og tobaksprodukter på de sociale medier, i film og computerspil, fortæller akademisk medarbejder Maja Kring Schjørring, der har været med til at udarbejde notatet.

”Selvom tobaksreklamer er forbudt, viser vores gennemgang, at børn og unge ofte eksponeres for tobak og tobaksprodukter. Det sker bare andre steder end i traditionelle reklamer og mere indirekte. Det er for eksempel på Facebook, Instagram og YouTube, hvor kendte influencere ryger eller har billeder af cigaretpakker, eller i computerspil, som mange børn og unge spiller, og hvor hovedrollen ofte ryger,” siger Maja Kring Schjørring.

Påvirker opfattelse af rygning

Notatet er udarbejdet for Røgfri Fremtid ved TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Røgfri Fremtid har ud over omfanget af eksponeringen ønsket at vide, hvordan eksponeringen påvirker børn og unges opfattelse af rygning og risiko for, at de begynder at ryge.

Her peger notatet på undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem eksponering af tobak og en positiv indstilling til rygning blandt unge, fortæller Lotus Sofie Bast, der forsker i rygeforebyggelse.

”Når unge eksponeres for rygning mange steder, tror de, at det er helt normalt at ryge, og så har de større tilbøjelighed til at selv at begynde at ryge. For eksempel viser analyser, at der en signifikant sammenhæng mellem eksponering for rygning på film og risiko for at have prøvet at ryge,” siger Lotus Sofie Bast.

Notatet er ikke en systematisk litteraturgennemgang. Det bygger på to rapporter, otte nyhedsartikler og 27 videnskabelige artikler, primært internationale, fra perioden 2003 til 2018.

”Selvom størstedelen af litteraturen er international, er problemstillingen også relevant i en dansk kontekst. Internettet er jo ikke begrænset af landegrænser, så danske unge eksponeres med stor sandsynligvis også for tobak. Derfor er det vigtigt fremadrettet at følge området,” siger Lotus Sofie Bast.

Kontakt

Maja Kring Schjørring, akademisk medarbejder, e-mail: mksc@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7803, og Lotus Sofie Bast, postdoc og strategisk leder for forskningsfeltet rygning, e-mail: loni@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7809, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du læse mere?

Se notat

Redaktionen afsluttet: 05.02.2020