Skip to main content

Grindsteds borgere er ikke mere syge end andre, fastslår ny opdateret sundhedsundersøgelse

06.02.2024

Borgerne i Grindsted har overordnet set det samme helbred som borgere i andre byer. Det viser en ny stor registerbaserede undersøgelse, der trækker på nye analyser og data.

Der er ikke en større forekomst af sygdomme blandt borgere, der bor eller har boet i Grindsted end i sammenlignelige byer.

Det konkluderer den nye sundhedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Region Syddanmark, og som er en opdatering af den oprindelige undersøgelse, der blev fremlagt i 2020.

Begge sundhedsundersøgelser er udarbejdet på baggrund af bekymringer fra borgere for det gamle Grindstedværk, der perioden 1924-1970 dumpede kemikalieaffald i området omkring fabrikken.

Borgere har mistænkt, at forureningen fra Grindstedværket kunne være skyld i sygdomstilfælde i byen af blandt andet nervesygdommen ALS.

”Generelt er forekomsten af sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed blandt borgere i Grindsted ikke væsentlig forskellig fra borgere i sammenlignelige byer i Region Syddanmark og Region Midtjylland,” siger professor og forskningsleder Annette Kjær Ersbøll.

Hun tilføjer, at den nye undersøgelse viser overordnet de samme fund som i den første undersøgelse: 

Når vi sammenligner med den oprindelige undersøgelse i 2020, finder vi ingen nævneværdige forskelle i sammenhængen mellem bopæl i Grindsted og sygdomsforekomsten ved tilføjelse af nyeste tilgængelige data.”

 

Enkelte undtagelser

Den nye sundhedsundersøgelse viser ligesom den første undersøgelse, at der er enkelte undtagelser fra det generelle billede, hvor sygdomsforekomsten er højere eller lavere blandt borgere i Grindsted end i sammenlignelige byer.

Der ses flere nye tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme blandt borgere i Grindsted. Dette ses særligt tilbage i tiden. Fra henholdsvis 1991 og 2011 og frem er der ikke statistisk sikre forskelle i antal nye tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme blandt borgere i Grindsted og borgere i sammenlignelige byer.

 

Der ses også markant flere nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft blandt borgere i Grindsted, om end denne forskel ikke er statistisk sikker. Forskellen ses særligt blandt borgere, der har boet i Grindsted tilbage i tiden.

 

Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt borgere i Grindsted er færre tilfælde af nyrekræft, ADHD blandt børn og autisme blandt børn end blandt borgere i sammenlignelige byer. Det vides dog ikke, hvorvidt regionale forskelle i diagnosticering af psykiske sygdomme blandt børn bidrager til de markante forskelle i antallet af tilfælde af psykiske sygdomme.

 

Der ses også en lidt lavere dødelighed og en lidt højere fertilitet blandt borgere i Grindsted.

 

Data fra over 600.000 borgere

 

Den nye sundhedsundersøgelse trækker på opdatererede analyser med nyeste tilgængelige data for sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed i perioden 2018-2021. 

 

Data fra over 600.000 borgere, der bor eller har boet i Grindsted eller sammenlignelige byger indgår i analyserne.

 

Undersøgelsen belyser sygdomsforekomsten blandt borgere i Grindsted sammenlignet med borgere i sammenlignelige byer. Den kan derfor ikke bruges direkte til at vurdere, om en eventuel øget sygdomsforekomst i Grindsted skyldes forureningen fra Grindstedværket.

Vil du vide mere?

Rapport