Skip to main content

Sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted - opdateret

06-02-2024
I perioden fra 1924 og frem til midten af 1970’erne medførte produktionen af vitaminer og medicinalvarer på det nu tidligere Grindstedværket store spild af kemikalier, og der blev deponeret fast og flydende affald fra produktionen flere steder i og omkring Grindsted by. En del af forureningens stoffer er kræftfremkaldende og mistænkt for at forårsage misdannelser, genetiske defekter, organskader, fertilitetsproblemer og påvirkning af hjernens og centralnervesystemets udvikling.
 
Rapportens overordnede formål er at undersøge, om der er en øget forekomst af sygdomme blandt borgere, der bor eller har boet i Grindsted, end blandt borgere i sammenlignelige byer.
 
Forfattere: Thora Majlund Kjærulff, Kirstine Hansen Wodschow, Stine Kloster, Michael Davidsen, Mikkel Bukholt Nielsen, Lau Caspar Thygesen, Kristine Bihrmann og Annette Kjær Ersbøll 

download rapporten her

Q&A om Grindsted Rapporten

Klik her