Skip to main content

Personer, der bor i almene boliger, har dårligere sundhed end resten af befolkningen

27.11.2023

Det halter med sundheden for personer, der bor i almene boliger, viser ny rapport.

Personer, der bor i almene boliger, har markant ringere sundhedstilstand end den øvrige befolkning. De har f.eks. dårligere helbred, lider oftere af søvnproblemer og spiser mere usundt.

Dét konkluderer en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for BL, Danmarks Almene Boliger.

Rapporten sammenligner sundheden blandt beboere i almene boliger med resten af befolkningen.

Formålet med rapporten er at fremskaffe viden, der kan målrette sundhedspolitiske tiltag og strategier for at forbedre sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger.

Har flere tegn på dårligt mentalt helbred

Ifølge rapporten har hver fjerde beboer i almene boliger dårligt eller mindre godt selvvurdereret helbred, mens det gælder hver syvende dansker i den øvrige befolkning.

Beboere i almene boliger oplever også i mere udbredt grad tegn på dårligt mentalt helbred, som for eksempel nedtrykthed, angst og søvnproblemer end den øvrige befolkning, f.eks. har 22 procent beboere i almene boliger søvnbesvær og problemer, mens det gælder 14 procent i den øvrige befolkning.

Usunde vaner dårlig kost og stillesiddende fritidsaktivitet og rygning er også mere udbredt, f.eks. ryger 22 procent af beboerne i almene boliger dagligt, mens det gælder 13 procent i den øvrige befolkning.

Omvendt er der en mindre andel blandt beboere i almene boliger, som drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge og drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed ugentligt.

Hvor 11 procent drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge, gælder det 17 procent blandt den øvrige befolkning.

Er oftere til læge og på sygehus

Beboere i almene boliger er til gengæld oftere er i kontakt med praktiserende læge og hospitaler sammenlignet med den øvrige befolkning – det gælder især psykiatriske hospitalskontakter.

Dødeligheden er også højere blandt beboere i almene boliger.

Analyserne i rapporten bygger på borgere, der bor i almene boliger i Danmark, og som har deltaget i Den Nationale Sundhedsprofil i 2010, 2013, 2017 eller 2021.

Der bor mere end én million personer i almene boliger i Danmark, svarende til 17 procent af befolkningen.

 

 

 

Vil du vide mere?

rapport