Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021

27-11-2023
Social ulighed i sundhed og sygelighed handler om systematiske forskelle i helbredsindikatorer mellem grupper i befolkningen defineret ved deres sociale position. Egenskaberne ved den sociale position som uddannelse, arbejdsmiljø og indkomst har alle stor betydning for den enkeltes mulighed for at leve et sundt liv. Personer med en lavere social position er oftere eksponeret for en række risikofaktorer for sygelighed end personer med højere social position – både i forhold til arbejdsforhold og økonomiske forhold og dermed også boligforhold og det fysiske miljø i lokalområdet.
 
Formålet med denne rapport er at beskrive sundhed, sygelighed og trivsel blandt borgere i Danmark, der bor i almene boliger, sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Et sekundært formål med rapporten er at vurdere, i hvor høj grad forskelle i sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger og beboere i ikke-almene boliger kan forklares af forskelle i udvalgte socioøkonomiske faktorer, såsom alder og længst fuldførte uddannelse. 

 

Forfattere:  Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Jes Bak Sørensen, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen og Stine Schramm