Skip to main content

Markante belastninger i arbejdsmiljøet blandt PensionDanmark-medlemmer

03.11.2020

Risikoen for at opleve belastninger i arbejdsmiljøet er markant forhøjet blandt erhvervsaktive PensionDanmark-medlemmer sammenlignet med øvrige erhvervsaktive, viser ny rapport

 

Forvredne arbejdsstillinger, manglende indflydelse på arbejdsopgaver samt tunge løft og støj i arbejdet. Det er nogle af de belastninger, erhvervsaktive medlemmer af PensionDanmark oplever i langt højere grad end andre erhvervsaktive danskere.

 

Det viser en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for PensionDanmark. PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor knap 750.000 lønmodtagere har deres pensionsopsparing.

 

Formålet med rapporten er at belyse sundhedstilstanden blandt PensionDanmarks medlemmer sammenlignet med resten af befolkningen og dermed undersøge, om og hvordan disse to grupper adskiller sig fra hinanden. Og dét gør de på en langt række områder.

 

Arbejdsmiljøet halter

Arbejdsmiljøet er ét af de områder, hvor PensionDanmark-medlemmerne skiller sig negativt ud i forhold til øvrige erhvervsaktive danskere. I disse opgørelser indgår knap 11.500 erhvervsaktive PensionDanmark-medlemmer og godt 76.500 øvrige erhvervsaktive danskere, alle i alderen 25-64 år.

 

Rapporten viser for eksempel, at mandlige erhvervsaktive PensionDanmark-medlemmer har tre gange større risiko for ofte at have bøjede eller forvredne arbejdsstillinger sammenlignet med øvrige erhvervsaktive mænd, ligesom tunge løft og støj i arbejdet også er forhold, mandlige PensionDanmark-medlemmer oplever mere end dobbelt så hyppigt som resten af de erhvervsaktive mænd.

 

For de kvindelige medlemmer ses samme mønster. De har næsten dobbelt så stor risiko for ofte at have bøjede eller forvredne arbejdsstillinger og have tungt og anstrengende arbejde sammenlignet med resten af de erhvervsaktive kvinder.

 

Datagrundlaget i rapporterne udgøres af besvarelser fra Den Nationale Sundhedsprofil og Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 samt oplysninger fra PensionDanmarks medlemsregister og offentlige administrative registre.

Vil du læse mere?

Rapport