Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt PensionDanmarks medlemmer II

03-11-2020
Statens Institut for Folkesundhed, SDU, foretager løbende monitorering af sundhedstilstanden i den generelle befolkning og undertiden blandt særlige målgrupper. PensionDanmark, som er et dansk, kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor knap 750.000 lønmodtagere har deres pensionsopsparing, har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at belyse sundhedstilstanden blandt dets medlemmer.

 

I denne rapport belyses sundhedstilstanden blandt erhvervsaktive PensionDanmark-medlemmer i aldersgruppen 25-64 år ud fra en række indikatorer fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 inden for emnerne helbred og trivsel, sundhedsadfærd, sygelighed og sygefravær, arbejdsforhold og sociale relationer. For hver indikator foretages der sammenligninger dels med øvrige erhvervsaktive personer, som ikke er medlemmer af PensionDanmark, dels med gennemsnittet blandt alle PensionDanmark-medlemmer på tværs af de fem inkluderede brancher (’Byggeri’, ’Det grønne område’, ’Handel, transport og industri’, ’Offentlig sektor’ og ’Privat sektor’).

 

Endvidere foretages der sammenligninger blandt PensionDanmark-medlemmer efter anvendelse af pensionsselskabets sundhedsordning. I rapportens næstsidste kapitel præsenteres resultater for udvalgte indikatorer blandt PensionDanmark-medlemmer opdelt efter, om de er bidragsaktive eller bidragsfrit dækkede medlemmer. Rapportens sidste kapitel omfatter opgørelser for udvalgte indikatorer blandt PensionDanmark-medlemmer i aldersgruppen 65-74 år, hvor der foretages sammenligninger med den øvrige danske befolkning i samme aldersgruppe.

 

Forfattere: Caroline Klint Johannesen, Stine Schramm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Michael Davidsen