Skip to main content

Ny rapport: Svær overvægt øger risikoen markant for at få multisygdom

06.11.2019

Fedme er dén risikofaktor, der har den stærkeste sammenhæng med udvikling af multisygdom, det vil sige flere samtidige kroniske sygdomme.
 
Et BMI over 30 er forbundet med en øget risiko for multisygdom. Det konkluderer en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. 
 
Rapporten er udarbejdet for Danske Regioner og viser, at personer med svær overvægt er i højere risiko for multisygdom, det vil sige at samtidigt lide af flere kroniske sygdomme, såsom type-2 diabetes, hjertekarsygdom, knogle- og ledsygdomme, KOL og psykiske sygdomme, såsom depression. 
 
Ifølge rapporten er svær overvægt forbundet med øget risiko for multisygdom på tværs af aldersgrupper og mål for multisygdom. For eksempel har svært overvægtige i aldersgruppen 45-67 år næsten tre gange højere risiko for få multisygdom med både fysiske og psykiske sygdomme sammenlignet med personer, som ikke er svært overvægtige. 
 
Data bygger på knap 300.000 danskere på 16 år og derover, som var inviteret til at deltage i den Nationale Sundhedsprofil i 2010. Forskerne har herefter fulgt dem frem til 2018 og har blandt andet indhentet information om deres sygdomsstatus i de nationale registre.  
Rapporten ”Risikofaktorer for multisygdom” udkommer i dag. 
 
Udover svær overvægt fokuserer rapporten også på betydningen af andre livsstilsrelaterede og socioøkonomiske risikofaktorer for udviklingen af multisygdom, såsom daglig-rygning, højt alkoholindtag, fysisk inaktivitet, usundt kostmønster og uddannelse. 

Vil du vide mere?

Se rapporten