Skip to main content

Ny minirapport med anbefalinger om partnerskaber på folkesundhedsområdet

06.06.2019

Skab gode relationer og afstem forventningerne. Arbejd med fælles mål. Og værdsæt forskellighed.

 

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i en ny minirapport fra Statens Institut for Folkesundhed og CBS.

 

Minirapportens titel er ”Fra projekt til partnerskab – erfaringer på sundhedsområdet” og handler om, hvordan man lykkes med et partnerskab, det vil sige et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forskellige organisationer, såsom kommuner og patientforeninger.

 

Anbefalingerne bygger på en evaluering af den partnerskabspulje på 120 mio. kr., som den daværende regering i 2014 udbød for at støtte udviklingen af partnerskaber på folkesundhedsområdet.

 

Minirapportens formål er at inspirere ledere og andre nøglepersoner, der er involveret i et partnerskabsarbejde på sundhedsområdet og indeholder også en lang række gode råd blandt andet om, hvornår partnerskab er den rigtige løsning, om partnerskabernes forankring og løbende samarbejde samt om, hvad der er af faldgruber.

 

Rådene er blandt andet baseret på oplevelser og erfaringer fra de 37 partnerskaber, der modtog støtte fra partnerskabspuljen.


Se rapporten her

Klik her