Skip to main content

Fra projekt til partnerskab

06-06-2019

Sundhed skabes dér, hvor mennesker lever deres hverdagsliv: I hjemmet, på skolen, i daginstitutioner, på arbejdspladsen, i foreningslivet og i lokalområdet. Det betyder, at sundhedsvæsnet ikke kanløfte danskernes sundhed alene. Derfor er partnerskaber blevet populære på sundhedsområdet.

Denne minirapport giver anbefalinger til, hvordan man lykkes med at gå fra projekt til partnerskab. En bærende pointe er, at partnerskaber bedst kan forstås som en proces – og at det derfor er vigtigt at arbejde løbende med at afstemme det fælles mål og de gensidige forventninger gennem konstruktiv kommunikation.

 

Forfattere: Ditte Heering Holt og Holger Højlund