Skip to main content

Ugens tal: Børn af indvandrere ammes i kortere tid end børn af danske forældre.

20.09.2018

Ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i Region Hovedstaden er mange børn af indvandrere og efterkommere, der ikke ammes fuldt i fire måneder.

Over halvdelen (54 procent) af børn af indvandrere og efterkommere ammes fuldt i mindre end fire måneder. Det gælder for 41 procent af børn af forældre med dansk baggrund.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt i mindst fire til seks måneder.

Rapporten er udarbejdet for Region Hovedstaden i samarbejde med Databasen Børns Sundhed. Regionen har en større andel af indvandrere og efterkommere end andre regioner og har derfor ønsket mere viden om børns sundhed, blandt andet for at kunne forebygge.

Undersøgelsen omfatter over 95.000 spædbørn i Region Hovedstaden. Det er første gang, at forskere har undersøgt sundheden blandt så stor en gruppe spædbørn med information om forældrenes oprindelse.


Se Ugens tal

Klik her