Skip to main content

Ny rapport afdækker den nyeste viden om de helbredsmæssige konsekvenser af alkohol

18.09.2020

Rapporten gennemgår, hvad alkohol betyder for dødeligheden og for risikoen for at udvikle en lang række sygdomme

Hvad betyder et indtag af alkohol for dødeligheden og for risikoen for at udvikle sygdomme såsom kræft, hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og skrumpelever, og hvor mange genstande skal man drikke for at øge eller reducere risikoen?   

Det er spørgsmål, man får svar på i rapporten ”Alkoholrelaterede helbredskonsekvenser – en systematisk litteraturgennemgang af nyeste evidens.”

Rapporten er en systematisk litteraturgennemgang af nyeste evidens for helbredskonsekvenser forbundet med forskellige niveauer af alkoholindtag og drikkemønstre. Den giver en oversigt over nyeste viden om, ved hvilke niveauer af alkoholindtag, der ses en øget eller nedsat risiko for 16 udvalgte helbredsmål.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen har ønsket et grundlag for at vurdere, om der er behov for at revidere dels de gældende genstandsgrænser på henholdsvis 7 og 14 genstande om ugen for kvinder og 14 og 21 for mænd, dels udmeldingen om at stoppe med at drikke, før man når fem genstande.

Vil du vide mere?

Læs rapport