Skip to main content

Alkoholrelaterede helbredskonsekvenser

17-09-2020

Denne rapport er en systematisk litteraturgennemgang af den nyeste viden om sammenhængen mellem alkoholindtag, drikkemønster og helbredskonsekvenser. På baggrund af resultater fra systematiske reviews og meta-analyser offentliggjort fra 2010 til 2019 præsenteres den nyeste viden om, ved hvilke niveauer af alkoholindtag der ses en øget eller nedsat risiko for 16 udvalgte, helbredsrelaterede udfaldsmål.

Litteraturgennemgangen er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, og har til formål at give et evidensbaseret grundlag for en eventuel revision af Sundhedsstyrelsens nuværende udmeldinger om alkoholindtag.

 

Forfattere: Tina Harmer Lassen, Maria Nivi Schmidt Petersen, Signe Skovgaard Hviid, Nicoline Jespersgaard, Peter Bjerregaard, Morten Klöcker Grønbæk, Janne S. Tolstrup, Ulrik Becker