Skip to main content

Rapport om ældres sundhed og trivsel viser, at langt de fleste generelt trives og lever sundt

29.01.2019

En stor del af ældre over 65 år har et godt helbred, lever sundt og oplever selv, at de er friske nok til at gøre det, de har lyst til.

Det fremgår af rapporten ”Ældres sundhed og trivsel”, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil og Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2017 samt udvalgte registre, som er sammenlignet med undersøgelser fra tidligere år.

Tallene i rapporten viser for eksempel, at tre ud af fire ældre selv mener, at de har et godt, vældig godt eller et fremragende helbred. Samtidig er der sket en stigning i andelen af ældre, der selv oplever, at de er friske nok til at gøre det, de har lyst til. Blandt de ældste (85 år og ældre) er der sket en markant stigning i perioden 2010-17 fra 36,3 procent til 46,5 procent blandt mændene og fra 33,8 procent til 51,2 procent blandt kvinderne.

Rapporten viser dog også, at en gruppe af ældre døjer med problemer af forskellig karakter – både når man kigger på fysisk og psykisk helbred – ligesom den viser, at de ældres helbred, trivsel og sociale relationer bliver dårligere med alderen. 

Vil du læse mere?

Find rapporten her