Skip to main content

Ældres sundhed og trivsel

29-01-2019

Rapporten giver et overblik over ældrebefolkningens sundhedstilstand i 2017. Dette
gøres med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelserne Den Nationale Sundhedsprofil
2017 og Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017, der begge beskriver sundhed,
sygelighed og trivsel i den danske befolkning. Endvidere inddrages udvalgte nationale
registre i beskrivelsen af sundhedstilstanden.

Ud over status for 2017 belyser rapporten desuden de senere års udvikling ved at
inddrage undersøgelser fra tidligere år. Dermed præsenteres status og udvikling for
ældres trivsel, sundhed og sygdom inden for en række udvalgte områder.

Forfattere: Caroline Klint Johannesen, Michael Davidsen og Anne Illemann Christensen.