Skip to main content

På Statens Institut for Folkesundhed beskæftiger vi os med en bred vifte af sundhedsmæssige udfordringer for unge. Vi har fokus på trivsel, mental sundhed og skoleliv samt på unges helbredsproblemer og sundhedsadfærd, såsom rygning, alkohol, kost og måltidsvaner, søvn, fysisk aktivitet og overvægt.

 

Vi står blandt andet for Ungdomsprofilen, der er den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark med data fra mere end 75.000 gymnasieelever og erhvervsskoleelever i alderen 16-20 år.

 

Derudover har vi også fokus på unge med særlige udfordringer, såsom kroniske sygdomme, og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

Vi har desuden mange års erfaring med at udvikle, afprøve og evaluere indsatser med henblik på at give de unge sunde vaner og en bedre hverdag og skoleliv.

 

I øjeblikket arbejder vi blandt andet med indsatser, der undersøger, hvordan man kan sænke alkoholforbruget på gymnasier, hvordan man kan få unge på erhvervsskoler til at ryge mindre eller helt stoppe med at ryge, og hvordan kræftramte unge bedst hjælpes tilbage til deres hverdag og venner efter endt sygdomsforløb. 

Rapporter

Find her

Projekter

Klik her

Find en forsker

Unge

Sidst opdateret: 07.07.2021