Skip to main content

Unges mentale sundhed

Siden 1993 er der gennemført en række af fem landsdækkende sundhedsundersøgelser i Grønland. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 er den seneste i rækken, og for første gang er unge fra 15 år inkluderet i undersøgelsen. Ungedelen af Befolkningsundersøgelsen 2018 har fokus på mental sundhed, fordi der indtil nu ikke har været indsamlet systematisk data herom til trods for et øget fokus på området.

 

Formål

Formålet med denne rapport er at bidrage med et mere nuanceret blik på unges mentale sundhed og helbred. Rapporten går i dybden og identificere årsager og sammenhænge til unges trivsel og mentale sundhed. Rapporten beskriver nogle af de største helbredsmæssige udfordringer unge under 35 år står overfor.

 

Metode

Rapporten bygger på tal fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018, hvor data er indsamlet ved interview og dels ved et selvudfyldt spørgeskema samt kliniske undersøgelser. Rapporten undersøger opvækstens betydning for mental sundhed og helbred blandt de unge samt forekomsten af både beskyttende faktorer og risikofaktorer for unges sundhed. Den bygger på deltagelse fra i alt 620 deltagere mellem 15 og 34 år fra 11 byer og 8 bygder i hele Grønland.

 

Projektperiode

2017-2019

 

Læs mere om projektet her

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Klik her

Download rapport

Nalunaarusiaq Downloaderuk

Sidst opdateret: 11.07.2023