Skip to main content

Tryg opvækst i Grønland

Seksuelt misbrug af børn og unges psykiske lidelser er store folkesundhedsmæssige udfordringer i Grønland. Siden 90'erne har Grønlands Befolkningsundersøgelser vist, hvordan den høje forekomst af negative barndomsoplevelser er signifikant forbundet med selvmordsadfærd. Den dag i dag kæmper Grønland stadig med en af verdens højeste selvmordsrater, siden forekomsten af selvmord steg i slutningen af 60'erne og nåede epideminiveauet.

 

Mere specifikt har vi vist, at mens 51% af de unge i Grønland i alderen 15-34 år oplevede et lavt niveau af belastninger i barndommen, voksede lige over en tredjedel op med at være ekstremt udsat for vold og alkoholproblemer. Næsten alle i denne gruppe rapporterede begge disse belastninger, og knap 50% var også blevet seksuelt misbrugt, før de fyldte 18 år. Det tyder på, at en stor del af de unge i Grønland er i en meget sårbar position.

 

Formål

Dette projekt foreslår at undersøge muligheder og barrierer, og engagerer lokalsamfund i en inkluderende undersøgelse for at se på, hvordan store og små samfund i Grønland arbejder for at forebygge og reagere på seksuelt misbrug af børn og styrke mental sundhedsstøtte og -tjenester til unge.

 

Metode

Metoden består af tre faser. Fase 1 vil give et overblik over problemet og handling på nationalt plan ved hjælp af beskrivende data og dokumentanalyse. Fase 2 vil dække en dataindsamling i 1 lille og 1 stor by identificeret i fase 1. I fase 3 vil dataene blive analyseret og diskuteret i dialog med de to byer, der er involveret i undersøgelsen samt på nationalt plan efter principperne for community-baseret forskning. Der vil blive planlagt et yderligere besøg i hver deltagende by for at sikre, at denne dialog kan finde sted i en kulturelt relevant ramme.

Projektperiode

2022-2024

 

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Kilk her

Sidst opdateret: 11.07.2023