Skip to main content

Interventionen

Formål

Projekt Take a Stand! havde til formål at undersøge, hvorvidt det er muligt at reducere mængden af stillesiddende tid samt antallet af lange stillesiddende perioder på arbejdspladsen.

Målgruppe

Målgruppen var kontoransatte i private og offentlige virksomheder med en arbejdsdag, der primært var stillesiddende, det vil sige, hvor størstedelen af arbejdet foregik siddende med kortere stående og gående afbrydelser og uden særlige løft.

Design

Indsatsen var rettet mod fire områder:

  • Information: Information omkring stillesiddende adfærd og sundhed.
  • Lokal tilpasning: Gennem fire 'værktøjskasser' tilpassede deltagerne indsatsen til deres personlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og satte personlige og fælles mål. De fire 'værktøjskasser' var: 1)Drop stolen, 2) Variér din dag, 3) Sæt gang i dit møde og 4) Vi står sammen.
  • Strukturelle ændringer: Fysiske ændringer på arbejdspladsen, for eksempel faciliteter til stående møder, både formelle og uformelle. Desuden blev der lavet ruter til afholdelse af gående møder. Arbejdspladsen fik plakater med indsatsens budskaber til at hænge op.
  • Individuel støtte: Deltagerne satte individuelle mål og havde mulighed for at modtage e-mails og sms'er fra projektet med små påmindelser. Desuden fik hver deltager en post-it blok og et postkort til brug ved deres skrivebord.

På alle arbejdspladser blev der udvalgt ’ambassadører’, der gik i front med interventionen og fulgte op løbende. Desuden blev ledelsen inddraget fra start, og der blev lagt stor vægt på deres betydning for at indsatsen lykkedes.

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen blev vurderet ud fra en sammenligning mellem indsats- og kontrolgruppen, samt før- og eftermålinger af deltagernes adfærd.
Der så på effekten både på deltagernes stillesiddende tid, taljemål og fedtprocent samt forekomsten af muskel-skeletbesvær.

Metode

Projektet omfattede 350 deltagere fordelt på fire arbejdspladser. Hver arbejdsplads deltog med mindst fire separate enheder, der ved lodtrækning blev fordelt til enten interventions- eller kontrolgruppe. I begge grupper blev der samlet data ind over tre omgange dels med et spørgeskema og dels med et accelerometer, som deltagerne bar en uge (accelerometeret er en lille måleenhed, der monteres på låret og registrerer al bevægelse i en uge). Ved start og slut fik deltagerne målt fedtprocent og taljeomkreds. Målingerne blev foretaget før projektets start og efter en måned og tre måneder.

Sidst opdateret: 26.06.2018