Skip to main content

Sundere valg i supermarkeder

 Tilgængelighed, markedsføring og placering af sunde og usunde fødevarer påvirker vores motivation og muligheder for at leve op til kostanbefalingerne. Samarbejde med detailhandlen er dermed et vigtigt led i forebyggelsen af overvægt og kræft. Få studier har dog evalueret gennemførligheden og effekten af sundhedsfremmende initiativer i supermarkeder, og der mangler viden om potentialer og faldgruber i partnerskaber mellem folkesundhedsaktører og kommercielle samarbejdspartnere.

 

Formål

Statens Institut for folkesundhed har indgået et partnerskab med Salling Group med målet om at undersøge, hvordan butiksindretning og placering af varer i supermarkeder kan støtte forbrugere, særligt børnefamilier i at foretage sundere indkøb. Vi vil skabe rammer, der fremmer salget af frugt og grønt, fuldkorn og andre næringsrige fødevarer og nedsætter salget af energitætte fødevarer og drikke af lav ernæringsmæssig værdi. Visionen er at gøre det sunde valg til det lette valg i supermarkeder og derved bidrage til forebyggelse af overvægt og kræft.

 

Metode

Geografisk kortlægning: Vi vil identificere områder i Danmark med et særligt behov for sundhedsfremmende indsatser i supermarkeder og bruge salgsdata fra Netto og føtex samt spørgeskema- og registerdata til at undersøge geografiske forskelle i indkøbsvaner samt i forekomsten af overvægt og kræft relateret til kost og overvægt.

 

Udvikling og afprøvning af nye indsatser i føtex: Vi vil udvikle, afprøve og evaluere nye indsatser, der kan støtte børnefamilier i sundere indkøb af mad og drikkevarer i supermarkeder. Effekten af indsatserne undersøges ved at sammenligne salgsdata med udviklingen i lignende føtex butikker uden indsatser. 

 

Gennem etnografiske studier vil vi undersøge a) forbrugeres sundhedsforståelser og beslutningsprocesser ved indkøb, b) udviklingsprocessen og introduktionen af de nye indsatser i butikken.

 

Evaluering af ny butiksindretning: Salling Group har ombygget en række Netto og Føtex butikker med henblik på at fremme sundere indkøb. Effekten af den nye indretning på salg af sunde og usunde fødevarer og den totale omsætning undersøges ved at sammenligne ændringer i salgsdata fra butikker med ny indretning med butikker med oprindelig indretning. Vi undersøger også, om indretningen påvirker salget forskelligt afhængigt af, hvor i landet butikken er placeret.

 

Projektperiode

2021-2023

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgiver

Projektet udføres i et samarbejde med Salling Group og Kræftens Bekæmpelses Afdeling for Forebyggelse og Oplysning. 

 

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Sidst opdateret: 22.03.2021