Skip to main content

§ALKOHOL

30-03-2023

Unges alkoholforbrug har stor bevågenhed fra myndigheder og politikere, og der er derfor behov for rettidige data om unges alkoholforbrug og alkoholkultur, som kan danne grundlag for beslutninger om forebyggende initiativer.

I denne rapport præsenteres resultaterne fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget i oktober og november i 2022 blandt unge i alderen 15-24 år, hvor der spørges ind til forskellige aspekter af de unges forhold til alkohol.

Det er tanken, at denne basisrapport kan udgøre et sammenligningsgrundlag for efterfølgende dataindsamlinger.

 

Forfattere: Veronica Pisinger, Anna Hagsholm Kjeldsen, Janne Tolstrup