Menu

NEXT STEP

Andelen af unge under 30 år, der står udenfor arbejdsmarkedet, er høj, og særligt de aktivitetsparate (det vil sige gruppen af unge, der ikke er job- eller uddannelsesparate) er særligt udsatte i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det politiske fokus på at håndtere den stigende ungdomsledighed er øget de seneste 10 år, og i kommunerne er der stor efterspørgsel på viden om, hvilke aktiveringstiltag som formår at få unge i arbejde eller uddannelse.

En kortlægning fra 2016 viste, at mange danske kommuner anvender fysisk aktivitet som en komponent i deres beskæftigelsesindsats, men at indsatserne varierer i forhold til type, indhold, målgruppe og organisering. Erfaringerne er generelt positive, men ofte er effekterne ikke evalueret. Den internationale litteratur om virkningen af aktiveringsindsatser med fysisk aktivitet for unge ledige er ligeledes sparsom.

Formål

Formålet med NEXT STEP er at udvikle en bæredygtig indsats, hvor aktivitetsparate, unge modtagere af uddannelseshjælp eller kontanthjælp under 30 år ved hjælp af fysisk aktivitet, kompetenceforbedrende workshops og sociale aktiviteter kommer tættere på job eller uddannelse og samtidig øger deres fysisk og mentale sundhed.

Hypotesen i projekt NEXT STEP er, at den ledige unge gennem motion vil opnå en styrket mestringsevne og self efficacy og der igennem hurtigere kommer i job eller uddannelse. Derudover vil motion i mindre grupper og andre fællesskabsskabende elementer skabe grobund for en følelse af samhørighed, hvilket vil bidrage med øget trivsel og styrkede sociale kompetencer. Indsatsen vil derfor både fremme beskæftigelsen og sundheden for de ledige unge.

Metode

NEXT STEP er et randomiseret kontrolleret forsøg. De deltagende jobcentre randomiseres til ét af to forløb  intervention eller kontrol. Deltagerne i interventionsgruppen modtager den sædvanlige beskæftigelsesrettede indsats, som kommunen tilbyder, samtidig med, at de vil blive tilbudt et firemåneders forløb med fysisk aktivitet. De unge ledige vil indgå i en gruppe med maksimalt 10 personer, hvortil der vil være tilknyttet en instruktør og en til to frivillige personer. Gruppen mødes 5-6 timer to gange om ugen i dagtimerne til et dagsprogram bestående af fysisk aktivitet, kompetenceforbedrende workshops og sociale aktiviteter. Deltagerne i kontrolgruppen modtager den sædvanlige beskæftigelsesindsats.

Projektperiode

NEXT STEP afprøves i en række danske jobcentre i perioden 2018–2020.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Bevillingsgiverne er Helsefonden, Læge Sofus Emil og Hustru Olga Doris Friis’ Legat samt Østifterne. Dansk Folkehjælp er samarbejdspartner på projektet.

Vil du læse mere?

Læs rapporten

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies