Skip to main content

NEXT STEP

  • Projektleder: Teresa Holmberg

Andelen af unge under 30, der står udenfor arbejdsmarkedet, er høj, og særligt de aktivitetsparate (dvs. gruppen af unge, der ikke er job- eller uddannelses parate) er særligt udsatte i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det politiske fokus på at håndtere den stigende ungdomsledighed er øget de seneste 10 år, og I kommunerne er der stor efterspørgsel på viden om hvilke aktiveringstiltag, som formår at få unge i arbejde eller uddannelse.

En kortlægning fra 2016 viste, at mange danske kommuner anvender fysisk aktivitet som en komponent i deres beskæftigelsesindsats, men at indsatserne varierer i forhold til type, indhold, målgruppe og organisering. Erfaringerne er generelt positive, men ofte er effekterne ikke evalueret. Den internationale litteratur om virkningen af aktiveringsindsatser med fysisk aktivitet for unge ledige er ligeledes sparsom.

Formål

NEXT STEP kombinerer en beskæftigelses- og sundhedsfremmende indsats og afprøver fysisk aktivitet som et led på vejen mod uddannelse og job blandt aktivitetsparate og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år.

Hypotesen i projekt NEXT STEP er, at den ledige gennem fysisk aktivitet vil opnå styrket, helbred mestringsevne og self-efficacy, og der igennem hurtigere kommer i job eller uddannelse. Derudover vil fysisk aktivitet i mindre grupper og andre fællesskabsskabende elementer skabe grobund for en følelse af samhørighed, hvilket vil bidrage med øget trivsel og styrkede sociale kompetencer. Indsatsen vil derfor både fremme beskæftigelsen og sundheden for de ledige.

Metode

Projektet består af to parallelle forløb. I det ene forløb, NEXT STEP fysisk aktivitet, udgør holdspil og udendørstræning den primære del. Derudover er der fokus på faste rammer og relationsfremmende elementer.

NEXT STEP fysisk aktivitet vil i et randomiseret design blive testet mod et kontrolforløb, NEXT STEP læring og samfund, der inkluderer mere klassiske elementer som uddannelses- og virksomhedsbesøg og mere kreative elementer som skriveværksteder. Begge forløb sammenlignes med en kontrolgruppe, der følger kommunens sædvanlige beskæftigelsesindsats.

Effekten af forskningsprojektet vurderes efter forløbet på en række objektive og subjektive udfaldsmål: Selvvurderet helbred, uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning, social støtte og netværk, mentalt velbefindende m.v.

Projektperiode

NEXT STEP afprøves som et pilotprojekt i Slagelse kommune i perioden 2018-20.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Bevillingsgivere: Helsefonden, Læge Sofus Emil og Hustru Olga Doris Friis’ Legat, Østifterne

Samarbejdspartnere: Center for Holdspil og Sundhed ved KU, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, professor Preben Bertelsen ved Aarhus Universitet, Slagelse Kommune, Dansk Folkehjælp og Nye Stemmer.

Se kortlægning

Find her

Sidst opdateret: 01.08.2023