FAQ til skoler

Hvilke elever kan deltage i undersøgelsen?

Studiepopulationen omfatter personer født i 2003, som derfor i februar/marts/april 2019 vil være elever på 15 eller 16 år. I Danmark vil denne årgang i 2019 hovedsageligt gå i 9. klasse, hvorfor samplingen tager udgangspunkt i elever i 9. klasse.

 

Hvorfor er vores skole udvalgt til undersøgelsen?

De 400 skoler, som er udtrukket til deltagelse blandt 9. klasserne, er tilfældigt udvalgt blandt omkring 1.200 folkeskoler og privatskoler i Danmark, der har elever i 9. klasse. Elever fra kostskoler indgår ikke i undersøgelsen. Baseret på tidligere erfaringer fra Danmark om deltagelsesprocenten i Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, er antallet af inviterede skoler i Danmark nødvendigt for at kunne opnå besvarelser fra 2.500 elever fra årgang 2003 som anført i ESPAD-protokollen.

 

Hvilken rolle har skolen i gennemførelsen af undersøgelsen?

Vi sørger for at opsætte et webspørgeskema til jeres elever i 9. klasse. Men det er jer, der planlægger og beslutter, præcist hvornår eleverne skal udfylde spørgeskemaet i løbet af februar, marts eller april 2019. Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde, svarende til én lektion. Skolen vil forud for undersøgelsen få tilsendt et link til spørgeskemaet med et tilhørende klasse-login, som alle eleverne i den pågældende klasse skal bruge. Endvidere vil skolen få tilsendt et informationsark, som udleveres til dén lærer, som varetager undervisningen i lektionen, hvor I har planlagt, at spørgeskemaet skal udfyldes i klassen. Læreren skal læse teksten på arket højt for eleverne, inden de udfylder skemaet. Når lektionen er slut, og eleverne har besvaret spørgeskemaet, skal den ansvarlige lærer udfylde et kort spørgeskema på internettet, som omhandler antallet af deltagende elever i klassen samt en vurdering af undersøgelsens forløb i klassen. Både elevernes og lærerens besvarelser vil automatisk blive sendt til os, og skolen har dermed udfyldt deres rolle.

 

Er det et krav, at alle elever i en klasse deltager i undersøgelsen?

Nej, det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Men for at få det mest præcise og retvisende billede af adfærden og vanerne blandt elever i 9. klasse i Danmark, er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet.

 

Hvem får adgang til elevernes besvarelser?

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der er dataansvarlig, og derfor vil kun de forskere fra instituttet, som arbejder med undersøgelsen, have adgang til data. Når den danske dataindsamling er afsluttet ved udgangen af april 2019, vil alle besvarelser fra de deltagende elever i Danmark blive sendt til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). EMCDDA vil stå for at samle data fra alle deltagende lande, oprensning af data og oparbejdelsen af en fælles international database samt for den internationale afrapportering, hvor besvarelserne fra alle deltagende lande præsenteres. Såfremt data videregives til andre forskningsformål, vil det ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.

 

Får vi som lærere eller andet administrativt personale på skolen adgang til vores elevers besvarelser?

Nej, jeres skole vil ikke få adgang til elevernes besvarelser. Der indsamles hverken navne, cpr-nummer eller andre informationer, og eleverne vil derfor ikke kunne identificeres ud fra deres besvarelser. Når den danske rapport er offentliggjort i 2020, vil den blive sendt til jeres skole.