FAQ til elever og forældre

Hvilke elever kan deltage i undersøgelsen?

Studiepopulationen omfatter personer født i 2003, som derfor i februar/marts/april 2019 vil være elever på 15 eller 16 år. I Danmark vil denne årgang i 2019 hovedsageligt gå i 9. klasse, hvorfor samplingen tager udgangspunkt i elever i 9. klasse.

 

Hvorfor er din/dit barns skole udvalgt til undersøgelsen?

De 400 skoler, som er udtrukket til deltagelse blandt 9. klasserne, er tilfældigt udvalgt blandt omkring 1.200 folkeskoler og privatskoler i Danmark, der har elever i 9. klasse. Elever fra kostskoler indgår ikke i undersøgelsen. Baseret på tidligere erfaringer fra Danmark om deltagelsesprocenten i Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, er antallet af inviterede skoler i Danmark nødvendigt for at kunne opnå besvarelser fra 2.500 elever fra årgang 2003 som anført i ESPAD-protokollen.

 

Er det et krav, at jeg/mit barn deltager i undersøgelsen?

Nej, det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Men vi håber meget, du/dit barn har lyst til at deltage, da det er afgørende for at få et præcist og retvisende billede af adfærden og vanerne blandt elever i 9. klasse i Danmark, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen.

 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen vil finde sted i løbet af en lektion i enten februar, marts eller april 2019. Den ansvarlige lærer vil læse informationer om undersøgelsen højt for dig/dit barn, så du/dit barn ved, hvordan du/dit barn skal udfylde spørgeskemaet på internettet. Spørgeskemaet tilgås ved at klikke på et link, hvorefter du/dit barn skal indtaste et klasse-login, som alle elever i samme klasse skal bruge. Inden du/dit barn kan gå i gang med at besvare spørgeskemaet, skal du/dit barn efter login afkrydse to bokse for at give samtykke til deltagelse i undersøgelsen. Det tager ca. 45 minutter at udfylde spørgeskemaet, svarende til én lektion.

 

Hvem får adgang til elevernes besvarelser?

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der er dataansvarlig, og derfor vil kun de forskere fra instituttet, som arbejder med undersøgelsen, have adgang til data. Når den danske dataindsamling er afsluttet ved udgangen af april 2019, vil alle besvarelser fra de deltagende elever i Danmark blive sendt til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). EMCDDA vil stå for at samle data fra alle deltagende lande, oprensning af data og oparbejdelsen af en fælles international database samt for den internationale afrapportering, hvor besvarelserne fra alle deltagende lande præsenteres. Såfremt data videregives til andre forskningsformål, vil det ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.

 

Hvem kan se mine/mit barns besvarelser?

Din/dit barns skole vil ikke få adgang til besvarelserne fra skolens elever, og der indsamles hverken navne, cpr-nummer eller andre informationer, som gør, at du/dit barn vil kunne genkendes. Når den danske rapport er offentliggjort i 2020, vil den blive sendt til din/dit barns skole.

 

Kan jeg fortryde min/mit barns deltagelse på et senere tidspunkt?

Nej. Når først du/dit barn har besvaret spørgeskemaet, er det ikke muligt at trække sig ud af undersøgelsen. Dette skyldes, at vi ikke har nogen informationer, som gør det muligt at identificere lige netop dine/dit barns besvarelser.