Skip to main content

Dukkeprojektet – seksuel sundhed

Naalakkersuisut igangsatte i 2020 en handleplan mod forældres omsorgssvigt af børn, Inuuneritta III og Naalakkersuisuts familiepolitik. Tilsammen udgør de rammen omkring et omfattende tværsektorielt samarbejde med fokus på det gode børneliv.

Dukkeprojektet er en indsats, der har været igangsat før og under Inuuneritta II (2013-2019) med henblik på at forebygge omsorgssvigt, fremme trivsel i udsatte familier samt forebygge ufrivillige graviditeter blandt unge.

Som en del af baggrunden for projektet, er der systematisk undersøgt dokumenter og materialer fra Paarisa, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Grønland, der har arbejdet med Dukkeprojektet i Grønland siden projektets opstart.

Formål

Dukkeprojektets formål er at forebygge og sundhedsfremme indenfor seksualitet, det at blive forældre og familie samt emotionelle emner. Med Dukkeprojektet ønskes det at give de unge viden og handlekompetencer i forhold til bl.a. prævention, abort, sexsygdomme, personlige grænser og normalitet i sexlivet. Undervisningen skal således bidrage til, at de unge udvikler et meningsfuldt, givende og ansvarligt seksualliv.

Evalueringen af Dukkeprojektet giver et indblik i, hvorledes indsatsen er implementeret nationalt i Grønland, hvilke faktorer der har en betydning for, at indsatsen fortsætter samt modtagelsen af indsatsen. Hertil undersøger evalueringen perspektiver omkring det organisatoriske og menneskelige, samt de kulturelle betydninger for det sundhedsfremmende og forebyggende aspekt af indsatsen.

Metode

Der er udarbejdet et scoping review ved litteratursøgning i de systematiske databaser PubMed, PsychINFO og Scopus. Hertil er der lavet i alt 20 individuelle semistrukturerede interviews med undervisere samt elever og forældre.

 

Projektperiode

2020-

Bevillingsgiver

Paarisa

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Klik her

Rapport

Sidst opdateret: 31.10.2023