Skip to main content

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvorfor er jeg blevet udvalgt?
Statens Institut for Folkesundhed har lavet en tilfældig udtrækning fra CPR blandt borgere på 15 år eller derover. Syddansk Universitet (SDU) behandler de personoplysninger, der indhentes, fortroligt og i overensstemmelse med gældende ret efter Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og Databeskyttelseslovens § 10. Bestemmelsen giver mulighed for at indsamle og behandle oplysningerne uden samtykke, så længe de kun bliver brugt til forskning. Syddansk Universitet er ansvarlig for beskyttelsen af personoplysningerne, som opbevares sikkert, og sådan at det kun er forskere, der har adgang til dem.

2. Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål?
Spørgeskemaet indeholder mange spørgsmål, fordi det er vigtigt at have viden om den europæiske befolknings aktuelle sundhedstilstand, sådan at der på et mere præcist grundlag kan iværksættes den rette sundhedsindsats til borgerne. De mange informationer gør det blandt andet muligt at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levekår, livsstil og trivsel. Desuden vil det være muligt at sammenligne forskellige helbredsforhold på tværs af Europa.

3. Hvad skal mine svar bruges til?
Din besvarelse er vigtig, fordi den giver forskere og beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau en viden, der er vigtig i forhold til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig giver den mulighed for forskning i, hvad der har betydning for vores sundhed – både i Danmark og i hele Europa.  

4. Nytter det noget, at jeg svarer?
Ja, det nytter noget! Jo flere besvarelser, der kommer i undersøgelsen, jo bedre indblik kan der opnås i sundhedstilstanden. Dine svar vil sammen med de andre, som er blevet udtrukket tilfældigt, tegne billedet af den aktuelle sundhedstilstand både i Danmark – og i hele Europa. 

5. Jeg er ikke syg. Hvorfor skal jeg svare?
Dine svar er vigtige, fordi undersøgelsen ikke kun handler om sygdom, men i lige så høj grad om sundhed og trivsel. 

6. Jeg har allerede sendt min besvarelse retur. Hvorfor får jeg et nyt spørgeskema?
For at få så mange besvarelser som muligt sender vi en påmindelse med et nyt spørgeskema til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Hvis du allerede har sendt et udfyldt spørgeskema retur, beklager vi meget. Det skyldes formodentligt, at vi ikke har modtaget dit spørgeskema, før vi fik sendt en påmindelse ud. Du skal naturligvis ikke udfylde skemaet igen, og vi vil bede dig om at se bort fra henvendelsen.

7. Jeg kan ikke svare på et af spørgsmålene, hvad gør jeg?
Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet.

8. Jeg er gravid. Hvordan skal jeg svare?
Vi vil gerne tegne et billede af befolkningen, som den ser ud lige nu. Derfor vil vi bede dig om at svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv. Dog skal gravide angive deres vægt inden graviditeten. 

9. Hvordan skal jeg svare, hvis jeg for nylig er kommet til skade eller blevet opereret?
Vi vil gerne tegne et billede af befolkningen, som den ser ud lige nu. Derfor vil vi bede dig om at svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv. 

10. Min mand/kone har modtaget et spørgeskema, men ønsker ikke at deltage. Må jeg udfylde skemaet i stedet for?
Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den, som er tilfældigt udvalgt, svarer, er det ikke længere en tilfældig udvælgelse, og dette vil føre til misvisende resultater.

11. Jeg har modtaget et spørgeskema men kan pga. handicap/sygdom ikke udfylde skemaet. Må jeg få én til at hjælpe med udfyldelsen?
Ja, det må du gerne, men det er vigtigt, at det er dine egne svar, som I krydser af.

12. Jeg er for gammel til sådan noget. Hvorfor er I interesseret i at vide noget om mig?
Det er faktisk meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersklasse besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle danskeres sundhed fra 15 år og helt til den ældste borger i landet. Netop fra de ældre er der meget at lære – hvordan er det lykkes dig/dem at blive så gamle? Det kan vi blandt andet lære noget af på baggrund af de spørgsmål, vi stiller i spørgeskemaet.

13. Hvordan kan jeg være sikker på, at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt?
Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. 

14. Er jeg sikret anonymitet?
Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig, men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

15. Er det lovligt at indhente registerdata og koble dem til min besvarelse?
Ja, det er. De personoplysninger, der indhentes, behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende ret efter Databeskyttelsesforordningens art. 6,

Sidst opdateret: 19.06.2020