Skip to main content

De unges stemmer

  • Projektleder: Gro Inge Lemcke Hansen

Center for Interventionsforskning har iværksat et projekt, der kan være med til at anvise nye veje for rygeforebyggelse blandt unge. Baggrunden var, at hovedparten af de eksisterende forebyggelsesindsatser rammer socialt skævt, og at der således er bestemte grupper af unge, der bliver ved med at ryge på trods af den generelle nedgang i rygningen herhjemme. Der er særligt behov for mere viden om den sociale og kulturelle betydning af rygning i forskellige grupper af unge.

Metode

Formålet med dette pilotprojekt var at undersøge, hvordan man kan bruge fremtidsværkstedsmetoden som ramme for at udvikle rygeinterventioner på erhvervsskoler.

I projektet blev det undersøgt, om elementer af fremtidsværkstedet kan fungere som værktøj til at inddrage erhvervsskoleelevers perspektiver i udviklingen af interventioner. Endvidere blev det undersøgt, hvordan metoden kan styrke vores kendskab til, hvilke problematikker erhvervsskoleelever oplever, de står overfor i deres møde med rygeinterventioner, samt hvilke forhold i deres hverdagsliv, der har betydning for deres rygevaner. Læringspunkter om, hvordan inddragelse af erhvervsskoleeleverne i udviklingen af interventioner kan styrke interventionernes chance for at nå de unge blev inddraget. Desuden blev det undersøgt, om deltagelse i et fremtidsværksted i sig selv kan have positive effekter på de unges tilgange til rygning og herigennem være et muligt element i fremtidige interventionsdesign.

Empirisk byggede projektet på fire workshops med 20 erhvervsskoleelever og 10 efterfølgende interviews.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet i 2017.

Bevillingsgiver

TrygFonden var bevillingsgiver på dette projekt.

Vil du l├Žse mere?

Læs rapport

Sidst opdateret: 19.10.2023