Skip to main content

Formål

Registrets formål er at indsamle landsdækkende medicinske og administrative data om patienter henvist til invasive kardiologiske procedurer og hjertekirurgi.

Oplysningerne indsamles med henblik på:

  • at følge undersøgelses- og behandlingsindsatsen for forskellige patientgrupper
  • at danne grundlag for vurdering af behandlingens kvalitet
  • at følge udviklingen i behandlingskvaliteten over tid
  • at sammenligne behandlingskvaliteten mellem afdelinger
  • at være datakilde for medicinsk forskning.

DHR skal som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase leve op til gældende basiskrav for kvalitetsdatabaser i forhold til organisation, sygdomsområde, kvalitetsindikatorer og afrapportering. Der er endvidere opsat en række basiskrav til kliniske kvalitetsdatabaser i forhold til IT- arkitekturen.

Sidst opdateret: 20.11.2018