Skip to main content

Bestyrelsen

Afdelingslæge Lars Riber

Thoraxkirurgisk afd. T
Odense Universitetshospital
Repr: Kirurgi Odense

Hans Henrik Kimose

Skejby Sygehus
Repr. Dansk Thoraxkir. Selskab

Overlæge Lisette Okkels Jensen

Kardiologisk afd. B
Odense Universitetshospital
Repr: Kard, Odense

Overlæge Jens Flensted Lassen

Kardiologisk afd. B afsnit 2012
Rigshospitalet
Repr: Rigshospitalet Kard

Klinikchef, overlæge Peter Skov Olsen

Thoraxkir. afd. RT 2152
Rigshospitalet
Repr: Kirurgi Rigshospitalet

Overlæge Hans Erik Bøtker

Hjertemedicinsk afd. B
Skejby Sygehus
Repr: Kard. Skejby

Overlæge Per Hostrup Nielsen

Hjerte-lungekirurgisk sektion afd. T
Skejby Sygehus
Repr: Kirurgi Skejby

Overlæge Steen Lyager

Hjerte-lungekirurgisk afdeling
Skejby Sygehus
Repr: Dansk Thoraxkir. Selskab

Overlæge Rolf Steffensen

Kardiologisk afdeling B
Hillerød Sygehus
Repr: Satellitterne Øst

Anne Nakano Jensen

Repr. RKKP

Anne Illemann Christensen

Repr. SIF

Overlæge Christian Juhl Terkelsen

Kardiologisk Afdeling
Skejby Sygehus
Repr: Dansk Cardiologisk Selskab

Overlæge Ole Havndrup

Kardiologisk Afdeling
Roskilde Sygehus
Repr: Kard. Roskilde

Overlæge Philip Hasbak

Klinisk Fysiologisk Afdeling
Rigshospitalet
Repr: Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi
og Nuklearmedicin

Afdelingslæge Morten Schou

Herlev/Gentofte Hospital
Repr: Kard. Herlev/Gentofte
 

Overlæge Niels Peter Rønnow Sand

Esbjerg Sygehus
Repr: Satellitterne Vest
 

Lars Peter Riber

Odense Universitetshospital
Repr. Kirurgi Odense

Leif Thuesen

Aalborg Sygehus
Repr. Kard. Aalborg

Jørn Sollid

Aalborg Sygehus
Repr. Kirurgi Aalborg

Gunnar Gislason

Repr. SIF

Lene von Kappelgaard

Repr. SIF

Jane Nautrup Østergaard

RKKP (observatør)


Sidst opdateret: 15.11.2018