Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer kan defineres som målbare variable, der anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten inden for et givent område. DHR har opstillet en række kvalitetsindikatorer for de invasive procedurer, og kvalitetsindikatorerne har været præsenteret i DHR’s årsberetninger siden 2003/4.

Bestyrelsen har i 2009 udarbejdet kvalitetsmål (standarder) for hver indikator, der angiver grænsen for acceptabel kvalitet. Standarderne er godkendt af DHR’s bestyrelse og er taget i anvendelse fra årsberetningen 2009. 

Standarderne har været forelagt de videnskabelige selskaber (DCS og DTS). De videnskabelige selskaber har påpeget flere problemer med at have faste standarder. Det kan være svært, næsten umuligt, at finde grupper, der er sammenlignelige og dermed få defineret de rigtige standarder. Så længe datakvaliteten ikke er tilstrækkeligt evalueret kan det give uhensigtsmæssige forskydninger i grupperne.

Kvalitetsindikatorerne afrapporteres udelukkende på årsbasis og der henvises derfor til Dansk Hjerteregisters Årsberetning.

Årsberetning 2017

Klik her