Skip to main content

Indikatorer

Aktivitetsindikatorerne bruges til at følge aktiviteten for invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer på hvert hospital og i hver region. Aktiviteten opgøres desuden på udvalgte faktorer, herunder køn, alder og indikation.

Kvalitetsindikatorer er målbare variable, der anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten på hvert af de indberettende hospitaler. Kvalitetsindikatorerne præsenteres udelukkende i Dansk Hjerteregisters årsberetninger.

Sidst opdateret: 06.01.2021