Skip to main content

Inspiration til forskning

Et væsentlig formål med DHR er at være kilde til forskning, og registret har siden 2005 været anvendt hertil. Alle planlagte forskningsprojekter godkendes i bestyrelsen.

Siden 2005 er igangsat fire ph.d.-forløb som er baseret direkte på registret. Herudover anvendes data fra registeret i ph.d.-forløb, som omfatter hjertekarsygdom. Data publiceres i peer-reviewed artikler, og bliver præsenteret ved internationale og nationale videnskabelige konferencer og møder.

Udover årsberetninger, hjemmeside og forskning anvendes data fra DHR til aktivitetsopgørelser for centrale og regionale myndigheder. Oplysninger fra registeret indgår endvidere hyppigt i pressens dækning af hjerteområdet.

Er du interesseret i at anvende data fra DHR til forskning, kan du rette henvendelse til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP.

Sidst opdateret: 15.11.2018