Forskning og formidling

Et væsentligt formål med DHR er at være kilde til forskning, og registret har siden 2005 været anvendt til forskning. Data fra registret anvendes i ph.d.-forløb, som omfatter hjertekarsygdom. Data publiceres i peer-reviewed artikler og bliver præsenteret ved internationale og nationale videnskabelige konferencer og møder.