Skip to main content

Ataatsimoorluta Aalasa

Idrætten og foreningslivet i Grønland, danner rammen om et fællesskab, hvor børn og unges identitet og sociale relationer udvikles. Et fællesskab og et samlingspunkt for mange med fokus på bevægelse, leg og social aktivitet. I et stærkt idrætsfællesskab lærer børn og unge at være sammen med og have respekt for andre. Her lærer børnene at hjælpe hinanden og at arbejde sammen om et fælles mål. De lærer også at fejle, håndtere modstand og skuffelse - og at rejse sig igen.

 

Men idrætten tiltrækker i øjeblikket ikke flere, men færre børn end tidligere. Behovet for inkluderende fællesskaber, der udvikler de sociale kompetencer hos børnene og giver dem en oplevelse af meningsfyldthed og mestring kræver, at vi på mange måder gentænker idrætten og finder nye veje til at opfylde børnenes behov og ønsker – og formår at tilpasse aktiviteter og indhold til den ikke deltagende del af børnene.

 

Formål

Formålet med projektet er at skabe det gode børnemiljø i idrætten, og sikre gode rammer for at bør og unge kan udvikle sig positivt. Dette gør projektet ved at arbejde med børnesynet i idrætten og med at klæde voksne, der arbejder med børn på, til at blive ressourcepersoner og arbejde med og ud fra børns rettigheder – eksempelvis retten til et trygt træningsmiljø, retten til at udtrykke sin mening, retten til at vælge idrætsgren mm.

 

Hovedformålet med projektet er derfor at:

  1. Skabe trygge, sunde og inkluderende rammer for børn i idrættens verden baseret på børns rettigheder.
  2. Den fælles indsats skal medvirke til, at endnu flere børn i fremtiden er fysisk aktive ved at dyrke idræt, samt udvikler sig i en sund retning såvel fysisk som mentalt.

Metode

Der startes med et pilotprojekt, hvor projektets indsatser samt evalueringselementer udvikles og testes.

Herefter starter projektets hovedfase der løber i årene 2023-2025. Her består projektet af tre hovedaktiviteter:

  • Udvikle og tilpasse en samarbejdsmodel med udvalgte målgrupper
  • Igangsætte inkluderende, sunde og trygge idrætsaktiviteter for børn og unge, i samarbejde med foreninger og frivillige.
  • Anvende principper om børns rettigheder som udgangspunkt for frivillige og ansattes arbejde med børn og unge i idrætten.

Projektperiode

2022-2025

 

Samarbejdspartnere

UNICEF Grønland

Grønlands Idrætforbund (GIF)

Paarisa

Qeqqata Kommunia

 

Bevillingsgivere

KNI A/S

GIF

Paarisa

Nordea Fonden

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Klik her

Sidst opdateret: 18.07.2023