Ph.d.-projekt under Tjek Ind

Dette ph.d.-projekt undersøger det kliniske møde mellem borgere uden formel uddannelse og praktiserende læge. Ph.d.-projektet bidrager med viden om, hvad der sker i det kliniske møde, samt hvilken betydning forskellige perspektiver på sundhed og risiko har for mødet, der finder sted mellem praktiserende læge og borgere uden formel uddannelse.

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i interventionsprojektet 'Tjek Ind', der undersøger, hvorvidt en proaktiv indsats i almen praksis kan motivere individer i alderen 45-64 år uden formel uddannelse til at deltage i helbredstjek med henblik på at forbedre deres sundhedsadfærd. I ph.d.-projektet gøres nogle af grundantagelserne bag interventionsprojektet til genstandsfelt ved at undersøge, hvordan forskellige perspektiver på sundhed og risiko forhandles og justeres i mødet mellem borgere uden formel uddannelse og praktiserende læge.

Formål

Formålet er undersøgt gennem tre delstudier:

  1. Lægmands perspektiv på sundhed og risiko: Hvilke erfaringer og perspektiver på sundhed og risiko for sygdom har borgere uden formel uddannelse, og hvordan og hvilken grad handler borgerne på baggrund af disse i forhold til egen sundhed og risiko?
  2. Professionelt perspektiv på sundhed og risiko: Hvilke erfaringer og perspektiver på sundhed og risiko har praktiserende læger, og i hvilken grad og hvordan forholder de sig på baggrund af disse til borgere i risiko?
  3. Det kliniske møde: Hvilken betydning har henholdsvis borgernes og de praktiserende lægers perspektiver på sundhed og risiko for, hvad der sker i det kliniske møde, og hvordan bringes de forskellige perspektiver i spil, anvendes og ændres i mødet?

Begreberne risiko, tillid og magt er anvendt til at forstå og analysere forskellige perspektiver på sundhed og risiko, samt hvordan disse forhandles og ændres i det kliniske møde.

Metode

I et kvalitativt design er lægernes og borgernes erfaring og perspektiv på sundhed og risiko undersøgt for få en forståelse af, hvordan overbevisningssystemerne anvendes i mødet. Dataindsamlingen kombinerer deltagerobservation og kvalitative interviews. Nærværende ph.d.-projekt er således en empirisk undersøgelse funderet i erfaringer indhentet fra praksis.

Projektperiode

Ph.d.-projektet er afsluttet i foråret 2018.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Læs mere om Tjek Ind

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies